Make your own free website on Tripod.com

                                                    home     |      guide     |      update     |      staff     |      hostel     |      forms     |      news

banner.gif

mara_1.gif
 

 

MARA London forms

 

print.gif print this page

Free JavaScripts provided
by
The JavaScript Source

 

 

  Exam Results Form  (Copy A)
  Exam Results Form  (Copy A1)
  Exam Results Form  (Copy B)
   Tempahan tiket dan  Elaun Akhir Pengajian
   Tuntutan Bayaran Tiket
   Tesis & Projek
   Tiket dan Elaun Akhir  Pengajian
   Pertukaran alamat
   Tuntutan perjalanan
   Pengecualian bayaran  pinjaman

 

Content starts here

Borang/Lampiran

Sila cetak borang-borang yang diperlukan mengikut jumlah salinan yang ditetapkan di dalam borang seperti yang diminta (sebagai contoh: 2 salinan atau 3 salinan). Setelah dipenuhkan sila hantar melalui pos (mengikut jumlah yang ditetapkan oleh pejabat ini) atau boleh difakskan (1 salinan sahaja) ke Pejabat MARA London.

  Exam Results Form (Copy A) - Tidak lengkap jika tidak disertakan bersama-sama lampiran A1 dan B.

  Exam Results Form (Copy A1) - Tidak lengkap jika tidak disertakan bersama-sama lampiran A dan B.

  Exam Results Form (Copy B) -Tidak lengkap jika tidak disertakan bersama-sama lampiran A dan A1.

  Borang tempaham Tiket dan Elaun Akhir Pengajian - Borang untuk membuat tempahan tiket penerbangan balik ke Malaysia untuk kategori pelajar-pelajar yang diperuntukkan tambang penerbangan balik dan elaun akhir pengajian (elaun shipping).

  Borang Akuan Tidak Menggunakan Tiket MARA/ Tuntutan Bayaran Tiket Penerbangan Balik (yang telah didahulukan pembayaran oleh pelajar) - Borang ini dikhaskan bagi pelajar-pelajar yang pulang ke Malaysia dengan menggunakan tiket sendiri dan bercadang hendak membuat tuntutan pembayaran tiket balik di Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur. Borang ini perlu diisikan dalam dua salinan dan kemudiannya dipulangkan ke Pejabat MARA London untuk disahkan. Setelah borang ini disahkan, Pejabat MARA London akan memulangkan satu salinan kepada pelajar untuk pelajar kemukakan sendiri ke Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur. Sila juga nyatakan alamat dan nombor telefon di Malaysia untuk memudahkan Ibu Pejabat MARA menghubungi pelajar bagi tujuan pembayaran tuntutan tiket penerbangan balik.

  Borang Tuntutan Tesis dan Projek - Borang ini digunakan untuk membuat tuntutan setelah thesis atau projek disiapkan bagi pelajar-pelajar yang diperuntukkan elaun thesis.

  Borang Pertukaran Alamat - Perlu diisi setiap kali pelajar-pelajar bertukar alamat bagi melicinkan pengurusan Pejabat MARA London berhubung dengan pelajar menggunakan alamat terbaru.

  Borang Tuntutan Perjalanan - Borang ini digunakan untuk membuat tuntutan field trip atau university interview.

  Borang Pengecualian/ Pengurangan Bayaran Pinjaman Pelajaran MARA - Borang ini dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang ingin mendapatkan pengecualian/pengurangan bayaran pinjaman pelajaran MARA dan setelah dipenuhkan, perlu dikemukakan kepada Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur (bukan ke Pejabat MARA London).

                                                                                                                                               contact us     |      sitemap

                                                                     2004 MARA London online